Slovo úvodem
    Kaktusy pěstuji již asi 40 let, zcela amatérsky, nevědecky, u každé kytky však chci mít jmenovku. Po tom, zda přesně odpovídá popisu však příliš nepátrám. Od počátku jsem si oblíbil především rod Mammillaria a Thelocactus, ale nezavrhuji ani jiné rody.
Skoro stejně dlouho fotografuji, dříve zrcadlovkou Praktica, později digitálem Olympus a nyní Panasonic. Fotím vše, pochopitelně také kaktusy – své i přátel kaktusářů.
Také sbírám kaktusářskou literaturu – popravdě víc sbírám, než studuji. Zcela dramaticky se změnila možnost přístupu k informacím příchodem internetu. Samozřejmě ani já jsem neodolal a v krátké době shromáždil snad tisíce obrázků kaktusů, mammillárií zvláště.
    Takové množství souborů je již třeba nějak organizovat, nejlépe podle nějaké standardní systematiky. Rozhodl jsem se pro třídění podle Hunta z roku 1987, s drobnými úpravami a doplněním nových druhů. Všechny ostatní názvy řadím jako formy příslušných druhů, ať již byly jako formy popsány či nikoliv. Pak mne napadlo doplnit soubor mapkami se schematickým vyznačením naleziště, později i stručným popisem. Vzniklo tak zajímavé dílko, o kterém si možná nekriticky myslím, že by mohlo zajímat i další kaktusáře. Péčí syna Michala tak vznikly tyto stránky.
    Vím, že k dokonalosti mají daleko, předpokládám mnoho nepřesností i omylů, ale hodlám na nich dále pracovat. Uvítám každou věcnou připomínku, opravu či doplněk zaslaný e-mailem i poštou. Jsem si také vědom, že soubor obsahuje jen nepatrné procento vlastních fotografií a také řadu málo kvalitních obrázků – i zde předpokládám postupnou nápravu. Protože jsem původně sbíral fotky jen pro svou potřebu a nepředpokládal jakékoliv zveřejňování, nejsem dnes schopen uvádět autory ani zdroje. Pokud však autor pozná své dílo a nebude s takovouto publikací souhlasit, bude příslušná fotka ihned odstraněna. Stránky však mají smysl jen tehdy, bude-li výčet druhů i variet úplný a že by se mi podařilo všechny nafotit do konce života je jistě nereálné.
    Stránky jsou optimalizovány pro rozlišení nejméně 800x600, jednoduše strukturovány, ovládání je zcela intuitivní, netřeba žádných vysvětlivek.
       Příjemnou zábavu a mnoho radostí s mamilárkami.